Osztályunkon a  talajvédelmi szakterület feladata a talajok minőségromlásának megelőzése érdekében a talajvédő termőföldhasználat szabályainak kidolgozása, különös tekintettel az erózió és a defláció megakadályozására, a humuszos termőréteg megőrzésére és a talajtermékenység fenntartására. A termőtalajokra kijuttatott anyagok felhasználási előírásainak meghatározása abból a célból, hogy csak azok az anyagok kerülhessenek felhasználásra, amelyek alkalmazásuk során nem jelentenek veszélyt a növényekre, a talajra, az ember és az állat egészségére

Milyen tevékenységekhez szükséges talajvédelemi hatósági engedély?

Milyen tevékenységekhez szükséges talajvédelmi tervet  készíttetni?

Talajvédelmi Laboratóriumok

Talajvédelmi szakértők

Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés elleni védelme

Termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályai