A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a talajvédelmi hatóság egyes eljárásai során megalapozott döntéshozatalához talajvédelmi terv szükséges.

Talajvédelmi tervet kell készíteni:

 • talajjavításhoz,
 • mezőgazdasági célú tereprendezéshez,
 • talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához,
 • hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével,
 • szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásához,
 • nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához,
 • mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi maradványokat,
 • a humuszos termőréteg mentéséhez az 1000 m2-nél nagyobb területnagyságú termőföld talajszintjének végleges megváltoztatásával járó beruházásnak nem minősülő tevékenységhez,
 • humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó területigényű beruházás megvalósításához,
 • ültetvénytelepítéshez,
 • mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,
 • öntözéshez,
 • mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,
 • erózió elleni műszaki talajvédelem megvalósításához.

A talajvédelmi tervek tartalmi formai követelményeit a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 FVM rendelet szabályozza.