Az innováció a versenyképesség kulcsa, az egyre élesebb piaci versenyben csak a megújulásra nyitott és arra képes vállalatok maradhatnak fent hosszú távon. A gazdasági környezet folyamatos változásának, valamint a környezeti változásoknak és a társadalom fokozódó elvárásainak kizárólag fejlesztésekkel és fejlődéssel lehet megfelelni. Mindemellett a vásárlók igényessége és tudatossága is nő, ezért megnyerésükhöz elengedhetetlen az ismert termékek megújítása vagy az új termékek piaci bevezetése.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat benyújtásának feltételei

  • a megvalósuló innováció (termék, technológia, csomagolás, egyéb) Magyarország területén történjen, és az innováció piaci bevezetésére, alkalmazására igazolhatóan az elmúlt 2 éven belül került sor;

  • az élelmiszer-előállítással, -forgalomba hozatallal kapcsolatosan a pályázó rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott engedélyekkel, tulajdonosi jogokkal;

  • a termék megfelel az élelmiszerek minőségével, az élelmiszerbiztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomonkövetéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos európai uniós és nemzeti jogszabályokban meghatározott követelményeknek;

  • az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyaggal kapcsolatosan a pályázó rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal;

  • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 2 évben nem követett el jogsértést.

Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. A pályázaton való részvétel díjmentes.

II. NEVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Pályázni a kitöltött Jelentkezési lap (1. számú melléklet) és a felsorolt pályázati dokumentumok benyújtásával lehet.

Pályázati dokumentumok

Innováció bemutatása, elért eredmények:

  • részletes leírás azokról a tulajdonságokról, amelyek a pályázót a díj elnyerésére alkalmassá teszik;
  • termék, technológia, vagy csomagolás újdonságértéke, rövid bemutatása (kép, leírás), piaci pozíciója, értékesítési lehetőségei, elért/tervezett piaci eredményei, forgalmazási adatai;

  • eljárások vagy egyéb innovációk újdonságértéke, bevezetésükből eredő haszon, elért/tervezett piaci eredmények, forgalmazási adatok;

Gyártással, forgalomba hozatallal kapcsolatos NÉBIH-engedély másolata (élelmiszer-előállítás nyilvántartásba vétele és FELIR azonosító);

Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

III. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

Pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 31.

Pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, PDF formátumban az BvAtOaOkTDAnSMEo2zrZWZlZkBhbS5nb3YuaHU= e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban további információ az EIIqoePFnrEoGvGyX6jmMTMjZWZlZkBhbS5nb3YuaHU= email címen kérhető.

IV. BÍRÁLAT

Az elbírálás során a Bírálóbizottság az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a benyújtott pályázati anyagok színvonalát is értékeli.

V. DÍJAK

A díjak átadására valamennyi OMÉK díj átadásával egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kerül sor. Az OMÉK Élelmiszeripari Nagydíjat nyert gyártó a díjazás tényét terméke csomagolásán, nyilvános megjelenésein feltüntetheti, a pályázó oklevélben részesül.