A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának Növény-és Talajvédelmi Osztálya látja el a stratégiaalkotási valamint a nemzetközi kapcsolattartással járó feladatokat, elvégzi a jogszabályok előkészítését és a jogharmonizációt a növény- és talajvédelem területén.
Koordinálja a Növényvédelmi Bizottság munkáját, mely ülésein a növényvédőszer-engedélyező hatóság, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a növényvédőszer-gyártók, a civil környezetvédelem (Greenpeace), a Földművelésügyi Minisztérium környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői vesznek részt. A Bizottság a 2012. november 26.-i ülésén elfogadta a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervet.

Az osztály feladatai közé tartozik a növényvédelmi oktatással kapcsolatos kérdések koordinálása; a növényvédelmi hírek és információk, a kifogásolt növényvédőszer-maradék közzététele; a növényvédőszer-engedélyezés, a növényvédőszer-maradék határérték, a növényvédő szerek felhasználásának humán-egészségügyi és környezetvédelmi vonatkozásainak vizsgálata.

Fontos feladatai közé tartozik az együttműködés a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával és más szakmai szervezetekkel, különös tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (NÉBIH).

Az osztály részt vesz a Parlagfű Munkacsoport munkájában, szerepet játszik a parlagfű elleni védekezés koordinációjában és szervezi az ezzel járó feladatokat.

A növényegészségügyi szakterület feladata a karantén státuszú növényi károsítók behurcolásának és járványos elterjedésének a megelőzése, az esetlegesen bekövetkezett fertőzések visszaszorítása és felszámolása. Növények, növényi termékek nemzetközi áruforgalmával kapcsolatos növényegészségügyi feltételek megállapítása, a növényegészségügyi előírások ellenőrzése a termőhelyen és az import, illetve export forgalomban. Kiemelt feladat Magyarország képviseletének ellátása a nemzetközi növényvédelmi szervezetekben és az EU-ban.

A talajvédelmi szakterület feladata a talajok minőségromlásának megelőzése érdekében a talajvédő termőföldhasználat szabályainak kidolgozása, különös tekintettel az erózió és a defláció megakadályozására, a humuszos termőréteg megőrzésére és a talajtermékenység fenntartására. A termőtalajokra kijuttatott anyagok felhasználási előírásainak meghatározása abból a célból, hogy csak azok az anyagok kerülhessenek felhasználásra, amelyek alkalmazásuk során nem jelentenek veszélyt a növényekre, a talajra, az ember és az állat egészségére.


Kiemelt témakörök: