A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK irányelv, a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyező forrásokkal foglalkozik, különösen az állattartás és a trágyakezelés során a környezetbe - elsősorban a vizekbe - jutó nitrát-szennyezés megakadályozása, csökkentése céljából. Az irányelv végrehajtásáról minden tagállamnak, így 2004 óta Magyarországnak is be kell számolni az EU bizottságnak jelentés formájában.

Az irányelvet a magyarországi jogrendbe ültető jogszabály a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet (ún. nitrát rendelet). A rendelet meghatározza a nitrátérzékeny terület fogalmát, összegzi a vizek védelmét szolgáló általános szabályokat, előírja a vizek védelme érdekében cselekvési program készítését és a termelőkre vonatkozó adatszolgáltatást.

Bővebb információ elérhető a NÉBIH honlapján.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlap itt érhető el.