A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer célja termőtalajaink minőségi állapotának objektív megítélése, a folyamatos változások és azok tendenciáinak megismerése. A talajokban végbemenő folyamatok változásainak ismerete lehetőséget ad az eredményes és hatékony állapotszabályzásra, a kedvező változások elősegítésére, erősítésére, a kedvezőtlen változások megelőzésére, vagy bizonyos határon belül tartására.

A rendszert az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, a földművelésügyért felelős minisztérium és a talajvédelmi hatóság szakembereiből álló bizottság dolgozta ki. Az állapotfelvételre és az első talajvizsgálatokra 1992-ben került sor.

A TIM keretében évente körülbelül 1200 ponton történik talajmintavétel. A mintavételi pontok kijelölésénél alapvető követelmény volt a reprezentativitás, tehát az, hogy a mérési pont megfelelően jellemezze a természetföldrajzi egység talajviszonyait, ezzel lehetőséget teremtve a talajállapot jellemzésére.

Az alapállapot rögzítése érdekében az első évben igen széleskörű vizsgálatokat végeztek. A vizsgálandó paraméterek egy részét csak egyszer, az első évben határozták meg. Az egyes talajtulajdonságok időbeli változékonyságától függően a vizsgálatokat évente, 3 vagy 6 évenként ismétlik meg.

A TIM program keretében a helyszíni feltárásokat és a mintavételt a megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak talajvédelmi felügyelői végzik. A talajminták laboratóriumi vizsgálata a NÉBIH 3 regionális talajvédelmi laboratóriumának feladata. A talajbiológiai vizsgálatokat az NÉBIH Talajbiológiai Laboratóriumában végzik, ahol valamennyi laboratórium akkreditációval rendelkezik. A TIM helyszíni és laboratóriumi munkáinak a koordinálását és a vizsgálati eredmények adatbázisba szervezését a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága látja el.

Az adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:

Dr. Berényi Üveges Judit
osztályvezető
NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
Talajvédelmi Hatósági Osztály
H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Tel: +36-1-309-1047
e-mail: ttuslU7UOzADZFYmVyZW55aXVAbWdzemguZ292Lmh1