A termésnövelő anyag gyűjtőnév sokféle terméket takar, jelenleg ide tartoznak a műtrágyák, ásványi trágyák, engedélyköteles szerves trágyák, komposztok, gilisztahumuszok, talaj- és növénykondicionáló készítmények, termesztő közegek és mikrobiológiai készítmények.

A biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszer előállítás folyamatában kontrollálni szükséges a termesztés során felhasznált anyagokat, így a talajba vagy növényre juttatott termésnövelő anyagokat is. Nem elegendő, hogy a felhasznált anyagok kedvező hatást fejtsenek ki a talajra és a termesztett növényre, alkalmazásuk során biztosítani kell, hogy ne okozzanak kedvezőtlen hatást a növényekre, a talajra, az ember és az állat egészségére, ne jelentsenek veszélyt a környezetre és a természetre. A biztonságos és körültekintő felhasználás érdekében születtek meg a termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályai.

Az EK műtrágyák (Európai Közösségi műtrágyák) olyan termésnövelő anyagok, amelyek forgalomba hozatala és felhasználása nem kötött egyedi termék engedélyhez. Egy műtrágya külön engedélyezési eljárás nélkül EK műtrágyaként forgalomba hozható, amennyiben besorolható a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelet szerinti valamely engedélyezett EK műtrágya típusba. Annak, aki EK-műtrágyát szándékozik forgalmazni Magyarországon, a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelentenie szándékát az engedélyező hatóságnak. (A műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelet; „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V.18.) FVM rendelet)

Annak, aki olyan termésnövelő anyagot szeretne forgalmazni, amelyet az EU valamely tagállamban, Törökországban, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba az ott irányadó előírásoknak megfelelően, a védelem egyenértékűségének megállapítása érdekében a magyarországi forgalomba hozatalt megelőzően kérelmet kell benyújtania az engedélyező hatósághoz. 
(az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről; az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2009. évi. VII. törvény; a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006 (V.18.) FVM rendelet)

Annak, aki olyan termésnövelő anyagot szándékozik forgalomba hozni, amelyet még nem forgalmaznak sem Magyarországon, sem az előzőekben említett országokban, azt csak az engedélyező hatóság által kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedély birtokában teheti.
(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény; a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet)

Fenti esetekben az engedélyező hatóság:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
Engedélyezési Osztály
Növényvédő szer- és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztály
H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Tel: +36-1-309-1000
Fax: -36-1-246-2960
e-mail: IsDoJCgQYdQt7MhkNWr1bnRpQG1nc3poLmdvdi5odQ==