Az állatok védőszentje

Jogtörténeti érdekességek

Az öt állati „szabadságjog”

A modernkori szabályozás kialakulása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény bevezetője

Részletek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény megalkotásának indoklásából (1998)

Részletek a Büntető Törvénykönyv állatvédelmi tárgyú kiegészítésének indoklásából (2004)

Az Alaptörvény, és a Lisszaboni Szerződés kapcsolódó megállapításai