A Növényvédelmi Bizottság (NB) az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján alakult meg 2009 szeptemberében. Évente szükségszerűen, de legalább 3 alkalommal ülésezik. Az Növényvédelmi Bizottság tagjait a Földművelésügyi Miniszter nevezi ki. A megbízás 2 évre szól, ami megújítható. Az elnöki tisztséget a növényegészségügyi főtisztviselő látja el.

A Növényvédelmi Bizottság feladatai:

·         megtárgyalja a növényvédelemmel kapcsolatos szakmai kérdéseket,

·          véleményezi a növényvédelemmel összefüggő szakmai közösségi és nemzeti jogszabály tervezeteket,

·          felkérésre javaslatot tesz, állásfoglalást ad növényvédelemmel kapcsolatos kérdésekben,

·         kidolgozza és elfogadja a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény fejezeteit

·         beszámolót, tájékoztatót készít közösségi és harmadik országok növényvédelmi jogának változásairól,

·         kidolgozta a peszticidek fenntartható használatáról szóló 128/2009 Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv által a Tagállamoknak kötelezettségként előírt Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervet.


Tagok:

1.  Gábriel Géza (elnök) - Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

2.  Jordán László (elnök-helyettes) - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

3.    Németh János (titkár) - Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

4.    Prof. Székács András - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-környezettudományi Kutatóintézet

5.    Harsányi Tünde - Földművelésügyi Minisztérium, Hulladékgazdálkodási Főosztály

6.    Bakó Botond Zoltán - Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

7.    Dr. Bíró Krisztina - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztály

8.    Czakó Zsófia - Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

9.    Dr. Tőkés Gábor - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

10.  Nagyné Sipos Andrea - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

11.  Várszegi Gábor - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

12.  Griff Tamás - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

13.  Kontschán Jenő – Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet

14.  Dr. Harangozó Tamás – Földművelésügyi Minisztérium, Mezőgazdasági Főosztály

15.  Dr. Tarcali Gábor - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

16.  Benécsné Dr. Bárdi Gabriella  - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

17.  Petőházi Tamás  - Gabonatermesztők Országos Szövetsége

18.  Szalkai Gábor – Magyar Növényvédelmi Szövetség

19.  Tánczos László - Növényvédő Szer és Műtrágya Kereskedők Szakmai Egyesülete

20.  Tóth Péter - Országos Magyar Méhészeti Egyesület

21.  Simon Gergely - Greenpeace Magyarország Egyesület


Bizottsági ülések beszámolói: