A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül Ujhelyi Imre Díj adományozható:
•az ágazat területén alkalmazott - példa értékű - új eljárásokat, korszerű módszereket megvalósító termelőknek, illetve az elterjesztésében sikeresen dolgozóknak;
•az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében elért kimagasló eredmények elismeréseként.

Évente 6 díj adományozható, amelyet az agrárminiszter március 15-e alkalmából ad át.

2019-ben az agrárminiszter Ujhelyi Imre Díjat adományozott:

Müller Jenőnek, az Oleum 2000 Kft. ügyvezető igazgatójának, a kertészet területén végzett elkötelezett szakmai munkájáért, oktatói és kutatói tevékenységéért.

Papp Istvánnak, a Hajdúhús 2000 Kft. ügyvezető igazgatójának, aki  Hajdú-Bihar megye legnagyobb vágóhídját üzemelteti, amit folyamatos fejlesztések, beruházások megvalósításával ért el, figyelembe véve azt is, hogy a szakma utánpótlását biztosítsa a cég oktatási bázisán.

Békési Imrének, a Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft.-nek ügyvezető igazgatójának a szarvasmarhatenyésztésben elért hazai és nemzetközi sikereiért, innovatív vezetői tevékenységéért. 

Dr. Májer Jánosnak, a NAIK intézeti igazgatójának a szőlő fajtaérték-kutatásában, a szőlő talajerő-gazdálkodásában és a környezetbarát szőlőtermesztési módszerek fejlesztésében elért eredményeiért, széleskörű publikációs tevékenységéért.

Vaskó Györgynek, a Serforrás Kft. tulajdonosának a  különleges kézműves sörök gyártása és népszerűsítése területén végzett negyedszázados munkájáért valamint egyesületi alapítói és elnöki tevékenysége elismeréseként.

Hegyesné Dr. Vecseri Beátának, a SZIE ny. egyetemi docensének, aki kimagasló eredményt ért a söripari termékfejlesztésben. 2008-ban témavezetőként meghatározó szerepet vállalt az ALKOBEER projektkidolgozásában és megvalósításában, amely  az egyedülálló, első magyar "Alakor" biosört eredményezte.

2018-ban az agrárminiszter Ujhelyi Imre Díjat adományozott:

Dr. Hitka Gézának, a SZIE egyetemi docensének a gyümölcsök és zöldségek tárolástechnológiájának fejlesztése terén elért iparilag alkalmazott megoldásai és technológiai újításai valamint az élelmiszertudományok egyetemi oktatásában a postharvest tudományterület fejlesztésében végzett munkája elismeréseként.

Bálint Zoltán Jánosnak, a Nagykőrösi Konzerv Kft. ügyvezető igazgatójának az egészséges, adalékanyag mentes, kíméletes technológiával készült zöldség- és gyümölcskészítmények technológiájának kidolgozásáért és piaci bevezetéséért.

Adányiné Dr. Kisbocskói Nórának, a NAIK osztályvezetőjének a több évtizede az élelmiszer- és környezetanalitika, az élelmiszerbiztonség területén végzett kutatásaiért, vezetői tevékenységéért.

Dr. Polgár József Péternek, a Pannon Egyetem dékánjának a  szarvasmarha- és juhtenyésztés oktatásában, a húsminőség javításában elért technológiai és termék fejlesztéseiért, kutatási eredményeiért, vezetői munkájáért.

Szilágyi Péternek, a Józsi Fűszerei Kft. ügyvezető igazgatójának az élelmiszeriparban, a fűszerek, fűszerkeverékek, ételízesítők termékfejlesztésében elért kiváló eredményeiért, az egészséges táplálkozás iránti ekötelezettségéért, vezetői munkájáért.

Vancsura József Antalnak, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökének az agráriumban végzett kiemelkedő munkája, az Európai Uniós agráregzisztencia kialakítása, a növénytermesztésben dolgozók érdekképviselete terén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

2017-ben a földművelésügyi miniszter Ujhelyi Imre Díjat adományozott:

Dr. Binder Istvánnak, a Fevita Hungary Zrt. nyugalmazott fejlesztési és minőségbiztosítási igazgatójának, a gyorsfagyasztott termékek és feldolgozási technológiák fejlesztése az élelmiszer-biztonsági és minőségügyi rendszerek gyakorlati alkalmazása terén elért kiemelkedő eredményei és az élelmiszeripari-mérnök hallgatók gyakorlati képzése területén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, 

Bolyhos László Jánosnak, a Bolyhos és Fia Bt. tulajdonosának, a Pálinka mint hungarikum népszerűsítésében, az évenkénti Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál megszervezésében, a Virágos Újszilvásért Alapítvány létrehozásában végzett munkája elismeréseként, 

Bustyaházai Lászlónak, UBM Feed Kft., szakmai igazgatójának, kimagasló szakmai, kutatási, fejlesztési és üzleti tevékenysége elismeréseként 

Dr. Dénes Ferencnek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Fertődi Kutató Állomás tudományos főmunkatársának, kutatóállomás-vezetőjének, a bogyósgyümölcsök termesztésének és szaporítóanyaguk előállításának fejlesztése területén végzett több évtizedes, a hazai gyakorlat számára meghatározó munkája elismeréseként, 

Dr. Polgár Zsoltnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar igazgatójának, egyetemi tanárának, a hazai burgonyanemesítés terén elért kimagasló és egyedülálló eredményei, oktatói munkássága elismeréseként,

Dr. Réti Józsefnek, a Széchenyi István Egyetem, nyugalmazott címzetes egyetemi docensének, a tejtermelésben, a hízómarhatartásban és a juhászati ágazatban végzett több évtizedes kimagasló munkája, oktatói tevékenysége, életműve elismeréseként.


2015-ben a földművelésügyi miniszter Ujhelyi Imre Díjat adományozott:

Andrássy Istvánnak, a  Bicske Mezőgazdasági Zrt. nyugalmazott állattenyésztési igazgatójának, a magyar Holstein-fríz tenyésztés érdekében végzett elkötelezett munkájáért, hazai és nemzetközi kiállításokon elért eredményeiért,

Babati Zoltánnak, a Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának,sertés- és marhahús feldolgozás és saját bolthálózatban történő értékesítés terén elért eredményei, szakmaközi szervezetekben  és a Vas Megyei Agrárkamara alelnökeként végzett munkája elismeréseként,

Bereczki Istvánnak, a Hartong Malt Kft. ügyvezető igazgatójának,
a hazai kézműves sörök fejlesztése és népszerűsítése érdekében végzett két évtizedes kiemelkedő munkájáért,

Csendesné Dolinay Margit pék szakoktatónak, a debreceni "KEVIN 98" Bt. munkatársának, a pék szakma elkötelezettjeként végzett öt évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a felnőtt pék szakképzés területén végzett tevékenysége, HÍR programban elért eredményei elismeréseként,

Dr. Cserhalmi Zsuzsannának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszertudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársának,
az élelmiszerlánc-vizsgálat területén hosszú időn át végzett munkája, szakmai irodalmat népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

Simon Miklósnak, a jászberényi Simon Virágkertészet tulajdonosának,
virág- és dísznövénytermesztés területén családi vállalkozásban elért eredményei, szülővárosa  lakókörnyezetének  szépítése, civil szervezetek munkájában végzett tevékenysége elismeréseként.

2014-ben Ujhelyi Imre Díjban részesült:


Dr. Gergátz Elemér, a PharmaGene-Farm Kft. ügyvezetője, az állattenyésztési biotechnológia és szaporodásbiológia területén elért hazai és nemzetközi eredményeiért, a lacaune tejelőjuh populáció fejlesztése érdekében végzett munkájáért


Herczog Emil, a Kaposvári Egyetem Kísérleti Telep nyugalmazott üzemigazgatója, a szarvasmarha és lótenyésztésben elért eredményei, a hazai lovassport fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként


Magyar József, a Hungerit Baromfi Feldolgozó Zrt. elnök- vezérigazgatója, a baromfifeldolgozás fejlesztése területén végzett kiemelkedő munkája, az élelmiszer-ipari mérnökképzés érdekében végzett tevékenysége elismeréseként


Dr. Szollár József, a Génbank-Semex Mo. Kft. telepvezető főállatorvosa, az újkori ló mesterséges megtermékenyítő állomás létrehozásáért, a ló és szarvasmarha szaporodásbiológia területén kifejtett kiemelkedő teljesítményéért


Taskovics Péter, VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatója, az agrárszakoktatás szervezése, a szakképző központ hatékony működtetésének biztosítása, a TISZK vezetésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként


Vörös József, egyéni vállalkozó, a gidrán lófajta tenyésztésében és a fajta megőrzésében elért kiemelkedő eredményeiért

2013-ban Ujhelyi Imre Díjban részesült:


Koncz Tibor, a  Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatóintézetek és Tangazdasága termelési igazgatója, az agrár-felsőoktatásban a gyakorlati oktatás terén kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Kurunczi János, a tóalmási Húscsarnok Kft. ügyvezető igazgatója,
 a hagyományos, tradicionális ízeket megőrző, saját recept alapján készített füstölt húsok és húskészítmények gyártása, hazai és külföldi piacokon történő forgalmazása  terén elért eredményeiért.

Mészáros Zsolt lótenyésztő, az Essen Kft. Karcagi Kunlovarda ügyvezető igazgatója,
 hagyományos magyar lófajták és más őshonos háziállatok tenyésztésében elért eredményei, lovas-turisztikai szolgáltató tevékenységgel egybekötött népszerűsítő munkája elismeréseként.

Simkó József, a Békésszentandrási Sörfőzde tulajdonosa,
 különleges magyar kézműves sörök gyártása és népszerűsítése területén végzett két évtizedes munkája, egyesületi tevékenysége elismeréseként.

Dr. Stefler József egyetemi tanár, a Kaposvári Egyetem Állatorvostudományi Kar munkatársa, az eltérő ökológiai adottságú gyepterületeken megvalósítható húsmarha- és húslótenyésztési eljárások és módszerek kifejlesztéséért, hazai és nemzetközi tudományos-közéleti tevékenységéért.

2012-ben Ujhelyi Imre Díjban részesült:

Dr. Furó Tamás
a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgató-helyettes főállatorvosa,
az élelmiszerhigiénia és az élelmiszerhigiéniai igazgatás területén végzett munkájáért, oktatói tevékenységért, a vállalkozók és kistermelők képzéséért.

Dr. Füstös Zsuzsanna
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal osztályvezetője,
hazai kertészeti szakmai tevékenysége és közéleti munkája elismeréseként.

Dr. Kardos Zoltánné
a Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdaságmódszertani Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára,
az agrárszakoktatás területén végzett négy évtizedes munkásságáért, korszerű statisztika, matematika bevezetése, alkalmazása területén kifejtett tevékenységéért.

Konrád Istvánné
gazdaasszony, a  Magyar Piac Szövetkezet elnöke,
a magyar gazdák által termelt és feldolgozott áruk saját piacon történő értékesítése, az őstermelői tevékenység megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként.

Kürti László
a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete tenyésztésvezetője,
a magyar sertéstenyésztés és  törzskönyvezés területén végzett munkájáért, a mangalicatenyésztés újraindításáért kifejtett tevékenységéért.

Rózsa Péter
biogazda, Virágoskút Biogazdaság vezetője,
az őshonos magyar állatok tenyésztésében elért eredményeiért, a saját termesztésű zöldségekből, fűszerekből készített bioételek és bioitalok forgalmazásával az egészséges életmódra nevelés területén elért eredményeiért.

2011-ben Ujhelyi Imre Díjban részesült:

dr. Lázár László
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztály szakmai főtanácsadója
A növényfajta-vizsgálat területén végzett munkájáért.

Soós Zoltán
a Soós Tésztaipari Kft. ügyvezető igazgatója
A házias ízek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Földi Péter
a Baromfi Termék Tanács szaktanácsadója
A baromfi-ágazat fejlesztése érdekében végzett munkájáért.

dr. Virányi Ferenc
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézet egyetemi tanára
A növénykórtani területen kifejtett oktatói, kutatói tevékenységéért.

Németh Vilmos
a NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (Vác) elnöke
A magyar tej feldolgozása, értékesítése érdekében kifejtett munkásságáért.

Csóka Lajos
az ISV Hústermelést Szervező Zrt. tenyésztési igazgatója
A magyar állattenyésztés, különösen a sertéstenyésztés területén végzett munkájáért.