Az Európai Unió honlapján további információk találhatók:   

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents_en„Élelmiszer-adalékanyagok – angol nyelvű – adatbázisa

Ez az adatbázis információs eszközként szolgálhat az Európai Unióban az élelmiszerekben engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokról és azok felhasználási feltételeiről, amelyek az 1333/2008/EK számú, az élelmiszer-adalékanyagokról szóló rendelet II. mellékletében kerültek szabályozásra.

Ebben az adatbázisban elektronikusan kereshetők az egyes élelmiszer-adalékanyagok, a rendeletben felállított élelmiszer-kategóriák, a rendeletet módosító bizottsági rendeletek és az élelmiszer-adalékanyagok szabályozásával kapcsolatos nyilvános dokumentumok, állásfoglalások. (folyamatosan frissül)”


https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS