Az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenysége elismeréséért Pro Alimentis Hungariae Díj adományozható annak a személynek, aki:
• a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységet;
• kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységet, valamint
• szakemberek oktatása, továbbképzése terén kiemelkedő munkát végzett.

Évente három díj adományozható, amelyet az agrárminiszter a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából ad át.

2019-ban az agrárminiszter Pro Alimentis Díjat adományozott:

Mészáros Lászlónak, a NÉBIH osztályvezetőjének az élelmiszer feldolgozás és élelmiszerbiztonság, különösen a kockázatbecslés és kockázatkezelési módszerek gyakorlati bevezetése területén nyújtott kimagasló munkájáért.

Dr. Fodor Péternek, a SZIE professorának a  kémiai műszeres élelmiszervizsgálatok és ezek minőségjavítása területén kifejtett több évtizedes tudományos és iskolateremtő tevékenységéért.

Dr. Cserhalmi Zsuzsannának, a NAIK osztályvezetőjének a több mint 60 éves múlttal rendelkező Élelmezési Ipar megújult formában és új névvel megjelenő Élelmiszer Tudomány Technológia szaklap több éves felelős szrekesztői munkájáért.

2018-ban az agrárminiszter Pro Alimentis Díjat adományozott:

Cseh Lászlónak, az MHKSZ volt elnökének az MHKSZ megalapításában és annak irányításában, a szövetség szakmai elismerése érdekében kifejtett több évtizedes áldozatos munka elismeréseként.

Császár Gábornak, az MTKI általános igazgatóhelyettesének a három évtizedes, az élelmiszeranalitika,  a tejhigiénia területén végzett kutatási eredményeiért, a Magyar Élelmiszerkönyv Tej- és Tejtermékek Szakbizottságában végzett elnöki tevékenységéért.

Dr. Lakner Zoltánnak, SZIE egyetemi tanárának, aki  számos hazai és nemzetközi kutatási projekt kezdeményezője, résztvevője és vezetője, több mint 300 magyar nyelvű szakcikk szerzője.

2017-ben a földművelésügyi miniszter Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott:

Dr. Bódi Csabának, a Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának, a hazai biotermesztés fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kimagasló szakmai munkája, sikeres vezetői tevékenysége elismeréseként, 

Dr. Helyes Lajos rektorhelyettesnek, a Szent István Egyetem Kertészeti Technológiai Intézet igazgatójának, a kertészet jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási, műszaki fejlesztési tevékenysége és vezetői munkássága elismeréseként, 

Stefanovitsné Dr. Bányai Évának, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának, az agrárfelsőoktatásban végzett közel három évtizedes kiemelkedő színvonalú, elkötelezett oktató, kutató munkája elismeréseként.


2015-ben a földművelésügyi miniszter Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott:

Galicz Istvánnak, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető-helyettesének, tanműhelyvezetőnek,
a középfokú sütőipari szakképzés, különösen pék és cukrász tanulók oktatása területén végzett kiemelkedő munkája, hagyományőrző tevékenysége elismeréseként,

Dr. Kovács Péter Darnó-Hús Kft. üzletvezetőjének, címzetes egyetemi docensnek,
kiemelkedő színvonalon működtetett családi húsfeldolgozó és forgalmazó vállalkozásával elért eredményeiért,

Sósné dr. Gazdag Máriának, a Gazdag Mérnök Iroda Kft. ügyvezetőjének, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület szakosztályi elnökének,
az élelmiszeripar érdekében, különösen a tartósítóipar területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.

2014-ben Pro Alimentis Hungariae Díjban részesült:

Dr. Kolcsár Gábor, a Zala Megyei Kormányhivatal, Zalaegerszegi Járási Hivatalának kirendeltség-vezető hatósági főállatorvosa, szerteágazó élelmiszer-higiéniai szaktudásának proaktív és szintetizáló használatáért

Dr. Gelencsér Éva, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a hazai élelmiszer-tudományi, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-biológiai kutatásban, oktatásban végzett kiemelkedő munkásságáért

Dr. Borbély Jánosné, a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási kar, Agrár Műszerközpont központvezetője, az agár szakterület fejlődését szolgáló tudományos, kutatási fejlesztése tevékenysége, az oktatás és továbbképzés terén végzett kiemelkedő munkásságáért

2013-ban Pro Alimentis Hungariae Díjban részesült:

Bajkai Tibor, a PICK Szeged Zrt. minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági vezetője, az élelmiszerbiztonság területén végzett munkájáért.

Orbán Ferencné, a Hungrana Keményítő és Izócukorgyártó és Forgalmazó Kft. nyugalmazott minőségbiztosítási vezetője, hosszú időn át a keményítő és cukortermékek analitikája és standardek kialakítása, valamint minőségbiztosítási területen végzett munkájáért.


Dr. Véha Antal egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara dékánja, a MÉTE alelnöke, az élelmiszerbiztonság tudományos és műszaki fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett oktatói, szakírói és publikációs munkájáért.

2012-ben Pro Alimentis Hungariae Díjban részesült:

Balla Margit
a volt Hajdú-Bihar Megyei Állattenyésztési Felügyelőség nyugalmazott agrármérnöke,
az agrárium érdekében hosszú időn át végzett munkája, a Kunszentmártoni Gazdakörben a mai napig kifejtett tevékenység elismeréseként.

Hegyesné dr. Vecseri Beáta
a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar tanszékvezetőjének, oktatási dékánhelyettese,
a sörgyártás elméleti és gyakorlati oktatása területén végzett munkájáért.

Keresztes József
a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa titkára,
szőlőtermesztés fejlesztése és a borászat területén végzett munkája elismeréseként.

2011-ben Pro Alimentis Hungariae Díjban részesült:

Dr. Balla Csaba
egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék tanszékvezetője,
Az élelmiszermérnök-képzés érdekében végzett munkája elismeréséért.

dr. Négyessy István
a Fővárosi és Pest Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság osztályvezető főállatorvosa.
Élelmiszer-biztonsági területen végzett munkája elismeréséért.

Fischer Béla
a Cukoripari Egyesülés ügyvezető igazgatója
A cukoripar területén kifejtett tevékenysége elismeréséért.