Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános jogszabályok.
Származási hely feltüntetés előíró jogszabályok.
Önkéntes jelöléssel kapcsolatos jogszabályok

Általános előírást tartalmazó jogszabályok

 • az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredete helyének feltüntetésére vonatkozó a Bizottság 2018/775/EU Végrehajtási rendelete 
  • Közlemény  (2020/C32/01) az élelmiszerek elsődleges összetevőjének származás jelölésre vonatkozó, a Bizottság 2018/775/EU végrehajtási rendeletéhez.

 •  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet (2014. december 13-tól kötelező alkalmazni);
 • az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet;
 • az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet;
 • a Bizottság 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2011/91/EU irányelve (2011. december 13.) azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik (ezt az előírást jelenleg tartalmazza a 19/2004/ FVM-ESZCSM-GKM rendelet).

Származási hely jelölést előíró jogszabályok

 • ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK: a Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról;
 • OLÍVAOLAJ: a Bizottság 29/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 13.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról;
 • TOJÁS: a Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • MARHAHÚS: az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, és a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • BAROMFI: a Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról. Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása: a Bizottság 1239/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet módosításáról;
 • MÉZ: a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírása a mézről;
 • BOROK: a Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról.
 • FRISS, HŰTÖTT, FAGYASZTOTT SERTÉS-, JUH-, KECSKE- ÉS BAROMFIHÚS: A BIZOTTSÁG 1337/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 13.) az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról

Önkéntes jelöléssel kapcsolatos jogszabályok

 • a vidékfejlesztési miniszter 74/2012. (VII. 25.) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról.

Figyelem!

A korábbiakban felsorolt jelölési előírásokon kívül léteznek speciális, egy-egy termékcsoportot érintő szabályok (pl: Magyar Élelmiszerkönyv), amelyek további jelölési előírásokat tartalmazhatnak!