A Hungarikum Bizottságot a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) hívta életre.

A törvényt hosszú előkészítő munka eredményeként, széleskörű egyeztetést követően, 2012 tavaszán fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett szól a Hungarikum Bizottság létrehozásáról, feladatairól. A Bizottság elnöki teendőit az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter látja el. A Bizottság tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és szervezetek (igazságügyért felelős miniszter, helyi önkormányzatokért felelős miniszter, kultúráért és oktatásért felelős miniszter, agrár-vidékfejlesztésért és természetvédelemért felelős miniszter, turizmusért felelős miniszter, fejlesztéspolitikáért felelős miniszter) delegálják. A Bizottság titkársági feladatait a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztálya látja el.

A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án megalakult és megkezdte a törvényben foglalt szakmai feladatainak ellátását. Ezek közé tartozik többek között a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása.

A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető. A lokális, települési értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és tájegységi értéktárakat az önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni.

 

A Hungarikum Bizottság alapszabálya

Hungarikum Bizottság tagjai
Név Delelgáló Munkakör
Dr. Fazekas Sándor,elnök miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium
Pirityiné Szabó Judit nemzetpolitikáért felelős miniszter főosztályvezető
Dr. Ficsor Mihály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke jogi elnökhelyettes
Dr. Kiss Eliza igazságügyért felelős miniszter borjogász, eredetvédelmi szakértő
Farkasné Dr. Gasparics Emese helyi önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzati helyettes államtitkár
Halász János kultúráért és az oktatásért felelős miniszter kulturáért felelős államtitkár
Dr. Kardeván Endre agrár-vidékfejlesztésért és a természetvédelemért felelős miniszter élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár
dr. Horváth Viktória turizmusért felelős miniszter turisztikáért felelős helyettes államtitkár
Csomorné dr. Orbán Krisztina fejlesztéspolitikáért felelős miniszter főosztályvezető
Paládi-Kovács Attila Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyelv-és irodalomtudományok osztályának elnöke
Zelnik József Magyar Művészeti Akadémia elnöke etnográfus, író, az MMA alelnöke
Papp Előd Magyar Állandó Értekezlet (EMNP) alelnök, Erdélyi Magyar Néppárt 
Maglai Jenő Magyar Állandó Értekezlet  (VMSZ) elnökségi tag, Vajdasági Magyar Szövetség
Tokai István Magyar Állandó Értekezlet  (MESZ) titkár, Magyar Egyesületek Szövetsége
Lezsák Sándor Országgyűlés az Országgyűlés alelnöke
Dr. Simicskó István Országgyűlés sportért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma