Az egységes szerkezetű rendeletek, amelyek minden tagállamra egységesen kötelezőek, feloldották az esetlegesen eltérő nemzeti szintű szabályozást, ami az európai piac egységességét és eredményes működését szándékozta megerősíteni. Ezen rendeletek mellékleteiben az engedélyezett „élelmiszerjavító anyagok” közösségi listáját állítja fel. Az EU területén csak ezen anyagokat lehet használni illetve forgalomba hozni, a mellékletben meghatározottak körülmények között. Az un. "pozitív listára” a régi EU-s irányelvekben és a tagállamokban engedélyezett anyagok csak úgy kerülhettek fel, ha átestek a legújabb tudományos információkon alapuló újraértékelési eljáráson, ezzel biztosítva az emberi egészség védelmét és a magas szintű fogyasztóvédelmet. A gyakorlatban ez a folyamat azt jelenti, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority (EFSA)) elvégzi minden egyes anyag élelmiszerbiztonsági kockázatbecslését – újraértékelését, majd az Európai Unióban alkalmazott un. komitológiai döntési/jóváhagyási kockázatértékelési eljáráson keresztül – ami többek között vizsgálja az adott anyag használatának technológiai szükségességét, illetve figyelembe veszi a fogyasztó megtévesztésének elkerülését – az adott anyagok bekerültek a rendeletek mellékleteibe.

Amennyiben bármely élelmiszer-vállalkozó a rendeletcsomagban nem szabályozott anyagot (például új aromaanyagot) szeretne engedélyeztetni, illetve a már engedélyezett anyag használatát vagy technikai paramétereit szeretné módosítani, úgy a tagállam illetékes hatóságát (Földművelésügyi Minisztérium / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) egyúttal értesítve közvetlenül az Európai Unió Bizottságához kell kérelmet benyújtania az alábbi címre:

Maria Iglesia, Head of Unit
European Commission
Health and Food Safety Directorate-General
Directorate E – Safety of the food chain
Unit E2 – Food Processing Technologies and Novel Foods
B-1049 Brussels