Az egységes szerkezetű rendeletek, amelyek minden tagállamra egységesen kötelezőek, feloldották az esetlegesen eltérő nemzeti szintű szabályozásokat, ami az európai piac egységességét és eredményes működését szándékozta megerősíteni. Ezen rendeletek mellékleteiben az engedélyezett „élelmiszerjavító anyagok” közösségi listáit állítja fel. Az EU területén csak ezen anyagokat lehet használni, illetve forgalomba hozni, a mellékletekben meghatározottak körülmények között. Az un. "pozitív listára” a régi EU-s irányelvekből, illetve a tagállamokban engedélyezett anyagok csak úgy kerülhettek fel, ha átestek a legújabb tudományos információkon alapuló újraértékelési eljáráson, ezzel biztosítva az emberi egészség védelmét és a magas szintű fogyasztóvédelmet. A gyakorlatban ez a folyamat azt jelenti, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority (EFSA)) elvégzi minden egyes anyag élelmiszerbiztonsági kockázatbecslését – újraértékelését, majd az Európai Unióban alkalmazott kockázatértékelési eljáráson keresztül – ami többek között vizsgálja az adott anyag használatának technológiai szükségességét, illetve figyelembe veszi a fogyasztó megtévesztésének elkerülését – végül az un. komitológiai döntési/jóváhagyási eljárás után az adott anyagok bekerültek a rendeletek mellékleteibe.

Amennyiben bármely élelmiszer-vállalkozó a rendeletcsomagban nem szabályozott anyagot (például új aromaanyagot) szeretne engedélyeztetni, illetve a már engedélyezett, például adalékanyag használatát vagy technikai paramétereit szeretné módosítani, úgy a tagállam illetékes hatóságát (Agrárminisztérium / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) is értesítve közvetlenül az Európai Unió Bizottságához kell kérelmet benyújtania az alábbi címre:

Bruno Gautrais, Head of Unit

European Commission

Health and Food Safety Directorate-General

Directorate E – Safety of the food chain

Unit E2 – Food Processing Technologies and Novel Foods

B-1049 Brussels