Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1334/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (pdf)

„A rendelet I. melléklet A. része tartalmazza az aromaanyagok uniós listáját, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) élelmiszer-biztonsági értékelése alapján kerül véglegesítésre, és amely az új aromaanyagok engedélyezési folyamatának eredményeképpen folyamatosan módosul.”

Füstaromák (elsődleges termékek):

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2065/2003/EK RENDELETE (2003. november 10.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról (pdf)

A BIZOTTSÁG 627/2006/EK RENDELETE (2006. április 21.) a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történő végrehajtásáról (pdf)

A BIZOTTSÁG 1321/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról   (folyamatosan frissül) (pdf)