Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók

2016-ban elkezdődött a szakágazati jó higiéniai útmutatók felülvizsgálata

A 2006. január 1-vel hatályba lépő 852/2004/EK rendelet III. Fejezete alapján a helyes gyakorlatról szóló nemzeti útmutatókat az élelmiszeripari vállalkozások kategóriainak megfelelően kell kidolgozni és terjeszteni, egyeztetve az érintettek képviselőivel, valamint tekintettel a Codex Alimentarius vonatkozó magatartási szabályzataira. A tagállamok ösztönözhetik az útmutatók elkészítését.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004R0852:HU:PDF

A Higiéniai Bizottságot a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-ESzCsM együttes rendelet hozta létre. A Kormány a 1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozattal módosította Higiéniai Bizottságról Higiéniai Munkacsoportra a testület megnevezését.

Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság Biológiai Biztonság; Állategészségügyi és Állatjóléti; Import ellenőrzési Szekcióinak ülésén, 2008. július 16.-án tárgyalta az útmutatók elkészítésére vonatkozó útmutatót. A DG SANCO honlapján a vonatkozó dokumentumok elérhetőek.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

A Higiéniai Munkacsoport által 2019. június 4-én elfogadott útmutatók:

A Higiéniai Munkacsoport által 2018. március 12-én elfogadott útmutató:

A Higiéniai Munkacsoport által 2017. június 29-én elfogadott útmutató:

A Higiéniai Munkacsoport által 2016. november 30-án elfogadott útmutató:

·         Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához, aktualizált változat

·         Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához, aktualizált változat

A Higiéniai Bizottság által 2013. február 6-án elfogadott útmutató:

A Higiéniai Bizottság által 2012. március 5-én elfogadott útmutató:

           Új egységes szerkezetbe foglalt változat (2013-as kiadás(Aktualizálva: 2018. március 12.)

A Higiéniai Bizottság által 2011. május 16-án elfogadott útmutató:

A Higiéniai Bizottság által 2009. április 29-án elfogadott útmutatók:

A Higiéniai Bizottság által 2009. február 27-án elfogadott útmutatók:

A Higiéniai Bizottság által 2008. november 28-án elfogadott útmutatók: 

Az élelmiszeripari üzemek építésének higiéniai szempontjai  című útmutató további az élelmiszeripari üzem létesítésével kapcsolatos információkat tartalmaz. 

Menü

Államtitkárságunk

Navigáció