Általános tájékozató az élelmiszerekkel kapcsolatos állításokról

 

Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások

2012. december 14-től kötelezően alkalmazandó az Európai Bizottság azon listája, amelyen az engedélyezett, élelmiszereken alkalmazott tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások szerepelnek. Az uniós regiszterben elutasítottként szereplő állítások ettől az időponttól nem szerepelhetnek élelmiszereken. Azok az állítások, amelyekről az EFSA még nem adott ki véleményt, így az Európai Bizottság még nem döntött elfogadásukról, továbbra is forgalomban tarthatók.
 

Az Európai Unió piacán számos olyan termék van, amelyek csomagolásán, kapcsolódó reklámjában a táplálkozásra vagy az egészségre vonatkozó állítás szerepel. Mivel az egyes tagországok szabályozása igen eltérő volt ezen a területen, a tagállamok szükségesnek látták harmonizált, EU szintű szabályozás létrehozását. A közös szabályozás célja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat. A rendelet 2007. január 18-án lépett hatályba és 2007. július 1-től kell alkalmazni.

A rendelet a teljes kereskedelmi kommunikációra kiterjed, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

A rendelet alkalmazása során természetesen továbbra is figyelembe kell venni az egyéb, az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit.

A rendelet alkalmazásában az alábbi fogalom meghatározások érvényesek:

állítás: olyan közlés vagy ábrázolás – beleértve a képi, grafikus vagy jelképes ábrázolás bármely formáját -, amely a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint nem kötelező, és amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik;

tápanyag: a 90/496/EGK irányelv mellékletében felsorolt fehérjék, szénhidrátok, zsírok, élelmi rostok, nátrium, vitaminok és ásványi anyagok, vagy olyan anyagok, amelyek ezen csoportok egyikébe tartoznak, vagy annak alkotó elemei;

egyéb anyag: a tápanyagon kívüli egyéb olyan anyag, amely táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezik;

tápanyag-összetételre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer bizonyos, a táplálkozásra nézve különösen kedvező tulajdonságokkal rendelkezik;

egészségre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak bármely alkotó eleme és az egészség között összefüggés van;

betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotó eleme jelentősen csökkenti valamely emberi betegség kialakulásának valamely kockázatát;

hatóság: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA).

Az állításokkal szemben az alábbi alapkövetelmények érvényesek:

Állítások az élelmiszerek jelölésében, kommunikációjában csak akkor alkalmazhatók, ha az adott tápanyag vagy egyéb biológiailag fontos anyag

Az állításokat általánosan elfogadott bizonyítékokra kell alapozni, azokkal kell alátámasztani. AZ állítások igazolása az állítást alkalmazó élelmiszer-vállalkozó feladata.

Állítások nem alkalmazhatók:

Az alkalmazható tápanyag-összetételre vonatkozó állítások és feltételeik a rendelet mellékeltében találhatók.

Az egészségre vonatkozó állítások két csoportra oszthatók:

A funkcionális állítások az alábbiakra vonatkozhatnak:

A tagállamok 2008. január 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátották az általános tudományos ismereteken alapuló egészségre vonatkozó állítások listáját a rájuk vonatkozó feltételekkel és a vonatkozó tudományos alátámasztásokra való hivatkozásokkal együtt. A listára be nem nyújtott, újonnan felfedezett tudományok bizonyítékokon alapuló és/vagy védett adatokat tartalmazó 13. cikk (5) bekezdés szerinti funkcionális, egészségre vonatkozó állításokat, továbbá a betegség kockázatának csökkentésével, valamint a gyermekek egészségével és fejlődésével kapcsolatos állításokat a rendeletben szabályozott engedélyezési eljárást követően lehet alkalmazni.

Az EFSA által elvégzett értékelés és a tagállamok véleménye alapján a Bizottság létrehozta és 2012. május 16-án a 432/2012/EU rendeletben közzé is tette a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékét. A jegyzék tartalmazza:

Menü

Államtitkárságunk

Navigáció