Általános információk

Az élelmiszerjelölés jogszabályi hátterével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók.

Az élelmiszerek jelölésének legfontosabb feladata, hogy tájékoztassa a fogyasztót az élelmiszerek tulajdonságáról, jellegéről. Az élelmiszerekkel kapcsolatos információk megjelenítése egyre fontosabbá válik, melynek oka a globalizálódó élelmiszer-kereskedelem mellet a fogyasztói tudatosság fokozott növekedése. A lakosságot egyre jobban foglalkoztatja a táplálkozás, az étkezési szokások, és az egészség közötti összefüggések megismerése, ezért gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak a piacon lévő élelmiszerek közül. 

Az élelmiszerjelölés alapelve, hogy pontos, valósághű, fogyasztót nem félrevezető tájékoztatást nyújtson a termékről. Mindezek biztosítása a termék piacra helyezésében részt vevő élelmiszer-vállalkozások feladata.

Jogszabályi háttér

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásra tekintettel 2004-ben átvezette saját nemzeti jogrendjébe az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK irányelvet, amelynek eredményeként létrejött a jelenleg is hatályos, az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet.

Az elmúlt közel tíz évben azonban jelentős változáson mentek keresztül a társadalmi, gazdasági körülmények, valamint a fogyasztói szokások. Ezzel együtt egyre bonyolultabbá vált az élelmiszerek jelölésének szabályozása is.

Az Európai Parlament és Tanács 2011 végére kidolgozta a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendeletet, amellyel létrejött egy egységes, minden tagállam számára közvetlenül alkalmazandó jogszabály. A Rendelet 2011. december 12-én lépett hatályba és 2014. december 13-tól alkalmazandó, kivéve a tápértékjelölést, amelynek feltüntetése 2016. december 13-ától kötelező. Hazánkban a tápértékjelöléssel kapcsolatos szabályozás jelenleg az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 1-1-90/496 MÉ előírásban szerepel. 

2014.december 13-án hatályát vesztette a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet azon pontjai, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv tápértékjelölésről szóló előírása, amelyek a 1169/2011/EU rendelet által uniós szinten szabályozásra kerültek.

2014. december 17-én lépett hatályba az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. 2016. december 12-én lépett hatályba az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36 /2014. (XII.17.) FM rendelet módosítása.


Megjelent a 1169/2011/EU rendelet magyar nyelvű helyesbítése.

További információk az új élelmiszerjelölési rendeletről

Menü

Államtitkárságunk

Navigáció