Eredetvédelem


Olyan mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerése biztosított ebben a rendszerben, amelyek esetében kapcsolat áll fenn a termék vagy az élelmiszer jellemzői és annak földrajzi eredete között, azaz ezek a termékek csak azon a földrajzi területen belül állíthatóak elő, amely az elfogadott termékleírásokban meghatározásra került.
A meghatározott földrajzi területhez kötődő mezőgazdasági termékek uniós szintű oltalmát, illetve elismerését az agrárpiaci szektorban elkülönült minőségrendszerek teszik lehetővé. Az érintett termékek köre szerint eltérő uniós szabályozás vonatkozik
- borokra
- szeszes italokra,
- mezőgazdasági termékek és élelmiszerekre.

A földrajzi árujelző oltalmi forma az uniós eredetvédelmi rendszerben két kategóriát takar: az oltalom alatt álló eredetmegjelölést (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ), amelyek alapesetben egy földrajzi egység (helység, táj stb.) nevéből és egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer nevéből állnak.
A két fogalom közti lényeges különbség abban áll, hogy míg az eredetmegjelölés esetén a termék-előállítás minden lépésének a meghatározott földrajzi területen kell történnie, addig a földrajzi jelzés esetén elegendő, ha a termék előállításának egyetlen lépése történik az adott földrajzi területen, azonban az oltalom azonos tartalmú mind a két kategória esetén.