A Növényvédelmi Bizottság (NB) az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján alakult meg 2009 szeptemberében. Évente szükségszerűen, de legalább 3 alkalommal ülésezik. Az Növényvédelmi Bizottság tagjait a Földművelésügyi Miniszter nevezi ki. A megbízás 2 évre szól, ami megújítható. Az elnöki tisztséget a növényegészségügyi főtisztviselő látja el.

A Növényvédelmi Bizottság feladatai:

 • megtárgyalja a növényvédelemmel kapcsolatos szakmai kérdéseket,
 •  véleményezi a növényvédelemmel összefüggő szakmai közösségi és nemzeti jogszabály tervezeteket,
 •  felkérésre javaslatot tesz, állásfoglalást ad növényvédelemmel kapcsolatos kérdésekben,
 • kidolgozza és elfogadja a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény fejezeteit
 • beszámolót, tájékoztatót készít közösségi és harmadik országok növényvédelmi jogának változásairól,
 • kidolgozta a peszticidek fenntartható használatáról szóló 128/2009 Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv által a Tagállamoknak kötelezettségként előírt Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervet, melynek azóta már az angol fordítása is elérhető.


Tagok :

 1. Szalkai Gábor (elnök) - Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
 2. Jordán László (elnök-helyettes) - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 3. Görög Róbert (titkár) - Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
 4. Ligetiné Nechay Erzsébet - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-környezettudományi Kutatóintézet
 5. Kiss Beatrix - Földművelésügyi Minisztérium, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály
 6. Bakó Botond Zoltán - Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
 7. Horváth Ivett - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségpolitikai Főosztály
 8. Gábriel Géza - Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 9. Dr. Tőkés Gábor - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 10. Nagyné Sipos Andrea - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 11. Dr. Ripka Géza - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 12. Dr. Szerleticsné Dr. Túri Mária - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
 13. Dr. Kiss Levente – Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet
 14. Prof. Székács András Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-környezettudományi Kutatóintézet
 15. Dr. Tarcali Gábor - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
 16. Benécsné Dr. Bárdi Gabriella  - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
 17. Petőházi Tamás  - Gabonatermesztők Országos Szövetsége
 18. József Csilla - Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület
 19. Tánczos László - Növényvédő Szer és Műtrágya Kereskedők Szakmai Egyesülete
 20. Tóth Péter - Országos Magyar Méhészeti Egyesület
 21. Simon Gergely - Greenpeace Magyarország Egyesület


Bizottsági ülések beszámolói: